Thursday, September 30, 2010

misteri cinta

mungkin satu masa..
Allah temukan kita..
menguji sejauh mana kita akan menuruti perintahnya...
saat kita rasa bahagia dan selesa...
Allah cabut rasa cinta tersebut..
kerana Allah tahu...
rasa selesa bt manusia alpa dan lupa..
mungkin kita kecewa..
menunggu hikmahnya...
apa Allah dah xske???
dan kta sekli lagi trlupa...
segalanya milik dia...
hatta orang yang kita sayang...
juga pinjaman...
kita bersedih...
sedg kita xsdar..
jauh dri si dia...
bt kte smkin dkt dgnNya..
hri2 kte berdoa...
agar mampu lupekn die..
tabahkn hti kte...
krne kte...
hanya mnusia...

Friday, May 7, 2010

Menyingkap Sejarah Dakwah 4 Nabi U'lul Azmi I .... ( Nabi Ibrahim a.s & Nabi Musa a.s )

Sejarah Awal Dakwah
Menyingkap Dakwah 4 Nabi Ulul Azmi a.s


Abstrak

Sejarah bermulanya dakwah ke atas manusia telah bermula sejak daripada zaman Nabi Adam a.s lagi, kemudian diteruskan oleh para utusan risalah Allah s.w.t yang lain sehinggalah kepada utusan Allah yang terakhir untuk umat akhir zaman, yakni Nabi Muhammad s.a.w. Menyingkap sejarah dakwah oleh empat orang nabi yang ulung dalam sejarah dakwah sehingga diberikan gelaran ‘ulul azmi’, pelbagai iktibar boleh diambil dan dijadikan sebagai panduan dalam usaha menyampaikan dakwah. Beberapa metod uslub, dan wasilah dakwah yang digunakan oleh para nabi ulul azmi terdahulu mungkin boleh diserapkan oleh para daie pada masa kini dalam mengahadapi realiti masyarakat sekarang. Bagi mendapatkan hasil kajian, metod pengumpulan data secara kualitatif dilakukan oleh pengkaji. Kebanyakan fakta adalah berdasarkan rujukan kepada beberapa buah buku ,jurnal, tafsir-tafsir al-Quran, laman web terpilih, majalah-majalah dan hasil temubual dengan beberapa orang graduan Pendidikan Islam dan Usuluddin, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Manakala penganalisaan dilakukan secara deduktif dan induktif. Hasil kajian mendapati beberapa metod,uslub dan wasilah dakwah para nabi ulul azmi yang boleh dipraktikkan oleh para daie masa kini, antaranya ialah kaedah muhawwarah (bercakap-caka/ berbincang-bincang) dengan mengajak manusia berfikir tentang kejadian alam melalui bukti-bukti kebesaran Allah s.a.w. Di samping itu, kaedah mujadalah ( berdebat ), dengan tujuan untuk menyentak golongan-golongan yang menolak kewujudan Allah agar mereka berfikir dan sedar. Selain itu, cuba untuk menerapkan pelbagai uslub dakwah yang sesuai mengikut tempat dan keadaan realiti masyarakat setempat kerana Islam adalah agama yang universal dan waqi’iyyah. Akhir sekali, dalam era globalisasi kini, kerakusan masyarakat mengejar kemajuan teknologi juga perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh para daie dengan sama-sama berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran diri menguasai teknologi yang ada bagi melancarkan dan mendominasi gerak kerja dakwah seperti ilmu sains dan teknologi tanpa menolak perlu adanya juga segolongan para daie yang harus menguasai cabang-cabang ilmu agama secara khusus.


Nabi Ibrahim al-Khalil a.s :

Baginda adalah kekasih Allah, orang kedua dari kelompok ulul ‘Azmi di antara para rasul. Baginda juga merupakan bapa kepada para Nabi yang besar. Dalam dakwahnya, Nabi Ibrahim a.s menerapkan sikap lemah lembut, memberi keterangan secara terperinci dan memberi petunjuk yang lebih baik. Al-Qur’an al-Karim banyak menceritakan secara terperinci kisah Nabi Ibrahim a.s dalam jumlah yang banyak pada beberapa surah.


• Biografi

Nama sebenarnya Ibrahim bin Aazar(Tarih) bin Nahor bin Sarugh bin Rgouh bin Falegh bin Aabir bin Soleh bin Arfakshyaz bin Saam bin Nuh a.s .Ayahandanya bernama Aazar (Tarih), manakala ibundanya bernama Umailah (Boona bt Karibta bt Kartisy).Mempunyai dua orang saudara kandung lelaki, iaitu Haron dan Nabi Luth a.s . Berkahwin dengan Sarah, anak kepada saudara lelakinya Haron. Kemudian baginda berkahwin lagi dengan Hajar untuk mendapatkan zuriat untuk meneruskan usaha dakwah baginda kerana setelah sekian lama baginda berkahwin dengan Sarah, baginda masih belum mendapat zuriat. Namun, dengan kuasa Allah yang Maha Kuasa, tidak berapa lama selepas Nabi Ismail a.s dilahirkan daripada rahim Hajar, Sarah pula yang mengandung dan kemudiannya melahirkan Nabi Ishak a.s pada usia yang cukup tua. Kedua-dua zuriat Nabi Ibrahim inilah yang kemudiannya menjadi pelopor kepada para nabi yang memimpin Bani Quraisy dan Bani Israel.


• Keadaan Masyarakat Nabi Ibrahim a.s :

Nabi Ibrahim a.s dilahirkan dalam kalangan masyarakatnya yang tidak mempercayai akan kewujudan Allah s.w.t dan memuja sesama makhluk. Mereka memuja patung berhala yang diwarisi daripada masyarakat Nabi Nuh a.s , iaitu masyarakat ‘Ad dan Thamud (masyarakat Babylion, yakni di negeri Babil tempat kelahiran Nabi Ibrahim a.s). Terdapat juga dalam kalangan mereka yang memuja cakerawala di langit seperti bulan,bintang,matahari (masyarakat di palestin), di samping kewujudan raja-raja mengaku dirinya sebagai Tuhan seperti Raja Namrud ibnu Kan’an. Ayah baginda sendiri merupakan seorang pengukir patung berhala yang terkenal dan banyak menghasilkan ukiran-ukiran patung berhala untuk dipersembahkan kepada raja dan kemudiannya dijadikan sebagai sembahan di rumah-rumah ibadat ataupun pada musim perayaan tertentu.


Dakwah Nabi Ibrahim a.s Kepada Ayahnya :

Sasaran dakwah Nabi Ibrahim a.s yang pertama sekali adalah ayahandanya.
Firman Allah s.w.t ,

Maksudnya : Jelaslah kisah Ibrahim yang ada di dalam al-kitab (al-Quran). Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan seorang Nabi. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya ; ‘Ayah mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? Ayah, sesungguhnya aku telah memperolehi ilmu yang tidak kamu dapat. Maka ikutlah aku. Aku akan membimbingmu (menuju) jalan yang lurus. Ayah janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu sangat derhaka kepada ar-Rahmaan (Tuhan yang Maha Pemurah). Ayah, sesungguhnya aku khuatir bahawa kamu akan mendapat azab dari ar-Rahmaan (Allah), lalu kamu menjadi teman syaitan.’
Ayahnya menjawab : ‘Ibrahim, apakah kamu tidak menyukai tuhan-tuhanku? Kalau kamu tidak menghentikan usahamu, pastilah engkau akan ku rejam. Dan tinggalkan aku selamanya.’
Ibrahim berkata : ‘Semoga keselamatan terlimpah untukmu. Aku akan memohonkan pengampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Aku pasti akan menjauhkan diri darimu dan dari berhala-berhala yang kamu seru selain Allah. Akan akan berdoa kepada Tuhanku, semoga aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.’
( Surah Maryam : 41-48 )

Dalam usaha dakwahnya, Nabi Ibrahim a.s amat berharap agar ayahnya bertaubat dan kembali kepada Allah. Namun, sebagai seorang anak ianya merupakan satu cabaran yang amat besar kepada baginda. Baginda telah menggunakan kaedah Muhawwarah dalam menyampaikan dakwah kepada ayahnya. Baginda cuba mengajak ayahnya untuk berbincang-bincang tentang ketuhanan dan cuma menyelami cara pemikiran ayahnya supaya baginda mampu untuk menyentak cara pemikiran ayah baginda sekaligus membuatkan ayahnya berfikir dan sedar akan kesilapannya.


Dakwah Nabi Ibrahim a.s Kepada Masyarakat Babilonia : Masyarakat Penyembah Berhala

Firman Allah s.w.t ,
Maksudnya : “ Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun). Kami mengetahui keadaanya. Ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya : ‘patung-patung apakah ini yang membuatkan dirimu bersungguh-sungguh menyembahnya?,
Mereka menjawab ; ‘Kami dapati bahawa nenek moyang kami menyembahnya’.
Ibrahim berkata ; ‘Kalau begitu, kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata’.
Mereka bertanya ; ‘Apakah kedatanganmu kepada kami dengan sungguh-sungguh, atau cuma bermain-main?.
Ibrahim berkata ; ‘Sebenarnya Tuhanmu adalah Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi. Dialah Tuhan yang menciptakannya. Aku dapat membuktikan hal ini kepadamu. Demi Allah, aku akan berbuat sesuatu pada berhala-berhalamu,setelah kamu meninggalkan tempat ini!’
Maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu menjadi berpotong-potong. Hanya berhala
yang paling besar dibiarkan. Agar mereka (kembali untuk) bertanya kepadanya.
Mereka berkata ; ‘Siapakah yang menghancurkan tuhan-tuhan kami? Benar-benar ia termasuk orang yang zalim.’ Mereka (sebahagian yang lain menjawab) ; ‘Kami mendengar ada seorang pemuda yang suka mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.’
Mereka berkata ; (Tangkap dia,dan ) bawa ke mari dengan cara terang-terangan agar mereka saksikan.’

Mereka bertanya ; ‘Ibrahim, kamukah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami?,
Ibrahim menjwab ; ‘Sebenarnya yang melakukannya adalah patung yang besar itu. Cubalah kamu tanyakan kepadanya kalau ia dapat bicara.’
Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka. Mereka berkata ; ‘Sesunggunhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri.’ Mereka menundukkan kepala seraya berkata ; ‘Sebenarnya kamu sudah tahu bahawa berhala-berhala itu tidak akan dapat bicara.’
Kata Ibrahim ; ‘Kenapakah kamu menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak bermanafaat dan tidak mendatangkan mudharat sedikitpun kepada kamu. Celakalah kamu beserta sembahanmu selain Allah. Apakah kamu tidak berakal? ‘
Mereka berkata ; ‘Bakar dia. Bantulah tuhan-tuhan kamu, kalau kamu ingin benar-benar bertindak!’
Kami berfirman ; ‘Hai api, jadilah dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Mereka hendak berbuat jahat kepada Ibrahim. Maka Kami jadikan mereka orang-orang yang paling rugi.’
( Surah al-Anbiya’ : 51-70 )


Di sini, nabi Allah Ibrahim a.s, telah menggunakan pendekatan psikologi. Baginda sengaja memilih hari perayaan ulang tahun masyarakat Babilonia kerana pada hari tersebut semua penduduk babilonia akan keluar untuk menyambut hari yang dianggap bertuah itu diluar daerah. Sebelum itu, mereka akan meninggalkan berhala mereka dengan memberikan beberapa jenis sembahan seperti makanan yang lazat. Nabi Ibrahim a.s telah mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan semua patung berhala yang ada di rumah ibadat masyarakat Babilonia dan meninggalkan sebuah patung berhala yang paling besar dengan tujuan untuk mengajak kaumnya berfikir akan tidak berkuasanya berhala yang mereka sembah selama ini. Setelah kaumnya kembali daripada menyambut perayaan ulang tahun, mereka telah mendapati berhala-berhala mereka telah dimusnahkan lalu merek mencari orang yang bertanggungjawab memusnahkan tuhan-tuhan mereka sehinggalah membawa kepada penemuan bukti yang menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim a.s lah yang telah melakukan kemusnahan tersebut.

Nabi Ibrahim a.s tidak gentar untuk menghadapi kemarahan kaumnya, malah baginda memang sengaja untuk memilih hari tersebut kerana di situlah baginda akan dapat menyampaikan dakwah secara lebih meluas kerana ramai masyarakat Babilonia yang akan mendengar perbicaraan tersebut dan ramai orang akan mendengar hujah-hujah baginda dengan harapan agar kaumnya berfikir dan segera sedar daripada kesilapan mereka.
Setelah melalaui proses perbicaraan dengan para pembesar di hadapan sebilangan besar penduduk Babilonia, akhirnya baginda telah dijatuhkan hukuman bakar sampai mati. Namun, di sinilah Nabi Ibrahim a.s sekali lagi berjaya membuktikan kekuasaan Allah s.w.t di hadapan kaumnya selain melalui proses mujadalah yang telah berlangsung dalam proses perbicaraan sebelum baginda dijatuhkan hukuman bakar.
Setrelah peristiwa tersebut, ramai yang sedar akan kesilapan mereka dan akhirnya ramai yang dalam diam-diam menerima dan memeluk Islam.


Dakwah Nabi Ibrahim a.s Kepada Kaum Penyembah Bintang :

Firman Allah s.w.t ,
Maksudnya : “Demikian pula Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami) yang ada di langit dan di bumi. Yang demikian adalah supaya Ibrahim termasuk orang-orang yang berkeyakinan kuat. Apabila malam telah gelap, dia melihat bintang. Dia berkata ; ‘Inilah Tuhanku’. Tetapi apabila bintang itu tenggelam, dia berkata ; ‘Aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam’.
Ketika melihat bulan terbit, dia berkata ; ‘Inilah Tuhanku’. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata ; ‘kalau Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat’.
Apabila melihat matahari terbit, dia berkata ; ‘Inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar.’ Setelah matahari itu terbenam, dia berkata ; Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta mengikuti agama yang lurus ( hanif ). Aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan.’
Namun Ibrahim dibanrtah oleh kaumnya, Ibrahim berkata ; ‘Apakah kamu hendak berbantah tentang Allah? Padahal Dia telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada (bencana dari) sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah. Kecuali kalau Tuhanku mengkehendaki sesuatu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Bagaimana kamu tidak mengambil pelajaran?’
‘Bagaimana aku perlu takut terhadap sembahan yang kamu persekutukan, sementara kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan yang tidak didukung oleh alasan kuat yang diturunkan oleh Allah. Maka manakah di antara dua pihak itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengerti.’
‘ Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan keimanannya dengan kezaliman,
mereka itulah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan. Mereka adalah orang-orang
yang mendapat petunjuk. Dan itulah hujah yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi
kaumnya. Kami angkat darjat sesiapa sahaja yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.’
( Surah al-An’am : 75-83 )

Ketika berhijrah ke Palestin untuk meneruskan usaha dakwah, baginda telah menemui satu kaum yang menyembahn bintang ( haikal ). Di sini sekali lagi baginda telah memilih pendekatan untuk menyelami pemikiran mereka dan cuba menimbulkan kesedaran dalam pemikiran mereka melalui kaedah psikologi dan menimbulkan persoalan-persoalan yang akhirnya membawa kepada betapa lemahnya tuhan yang mereka sembah dan Maha Kuasanya Allah s.w.t .Dakwah Nabi Ibrahim a.s Kepada Pemerintah Babilon : Raja Namrud

Firman Allah s.w.t ,

Maksudnya : “Tidaklah kamu perhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya ( Allah). Sesungguhnya Allah telah memberinya kerajaan. Ketika itu Ibrahim berkata ; ‘Tuhanku adalah Dzat yang menghidupkan dan mematikan.’
Orang itu menjawab ; aku juga boleh menghidupkan dan mematikan.’
Ibrahim berkata ; ‘Allah menerbitkan matahari dari timur. Cuba terbitkan dia dari barat’.
Orang kafir itupun terdiam kebingungan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.’
( Surah al-Baqarah : 258 )

Nabi Ibrahim a.s juga tidak gentar untuk berhadapan dengan raja ataupun pembesar yang memerintah pada ketika itu. Baginda telah berdebat dengan Raja Nmarud yang mana pada akhirnya baginda telah berjaya menundukkan hujah Raja Namrud.
Metod , Uslub dan Wasilah Dakwah Nabi Ibrahim a.s

1. Metod Dakwah
- Kaedah muhawwarah ( berbincang-bincang/bercakap-cakap )
- Kaedah Mujadalah ( berdebat )

2. Uslub Dakwah
- Menerapkan sikap lemah lembut, memberi keterangan secara terpeinci dan memberi petunjuk yang lebih baik.

3.Wasilah Dakwah
- Kontrovesi: Mengatur strategi agar dirinya dapat dibicarakan dikhalayak ramai dan memilih pada hari sambutan perayaan besar suku kaumnya agar ramai yang akan mendengar hujah/dakwahnya.
Contoh : Memutuskan untuk menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sembahan kaumnya, pada suatu perayaan yang di anggap keramat oleh kaumnya.

- Mukjizat : Ketika peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim a.s oleh kaumnya secara besar-besaran, di mana baginda telah di selamatkan oleh Allah s.w.t .

- Perniagaan : Melalui perniagaan yang di usahakannya bersama saudara kandungnya Nabi Luth a.s ketika mereka berhijrah ke Mesir.


Iktibar Daripada Sejarah Dakwah Nabi Ibrahim a.s :

• 1. Para daie perlu berani dalam menegakkan sesuatu yang hak dan batil. Terutamanya yang berkaitan dengan masalah Aqidah.

• 2. Sentiasa bersiap sedia untuk berdepan dengan hujah-hujah para “mad’u” dengan sentiasa menambah ilmu agama di dada.

• 3. Berani untuk mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid, syirik dan kekafiran secara terang-terangan tanpa rasa takut melalui pelbagai metod yang ada pada masa kini seperti melaui televisyen, radio, internet, surat khabar dan sebagainya dalam usaha untuk menentang kebatilan.

• 4. Berani untuk berhadapan dengan pemerintah untuk membincangkan soal yang hak dan batil dalam masyarakat.

• 5.Keyakinan yang tinggi terhadap perlindungan dan bantuan Allah s.w.t kepada hambaNya yang menegakkan agamaNya.


Nabi Musa a.s

Penentangan Musa a.s ke atas Firaun telah berakhir dengan tenggelamnya sang tokoh durhaka ke
dalam laut dan atas kehendak Allah s.w.t tubuh Firaun telah terapung semula ke laut untuk dilihat oleh kaumnya sebagai pengajaran bagi orang-orang yang menolak kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi Musa a.s .


• Biografi Nabi Musa a.s :

Baginda bernama Musa bin Imran bin Qohats bin ‘Aazar bin Laawi bin Yaakub bin Ishak bin Ibrahim a.s . Baginda adalah daripada keturunan bani Israel (Yahudi). Ibunya bernama Yukabad.


• Keadaan Masyarakat Nabi Musa a.s

Secara ringkasnya, masyarakat Nabi Musa a.s berada dalam keadaan kekejaman Firaun sebagai Raja dan pemerintah yang berkuasa di Mesir pada ketika itu. Firaun telah membunuh bayi lelaki sewenang-wenangnya setelah tukang tilik yang berkhidmat dengannya menceritakan tentang tafsir mimpinya bahawa pada suatu ketiika kelak akan lahir seorang bayi lelaki yang akan menghancurkan kerajaannya. Firaun juga merupakanseorang raja yang takbur dan bongkak sehingga sanggup mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menyuruh rakyatnya menyembahnya.

Bani Israel yang berada di bawah pemerintahan Firaun telah ditindas dan dizalimi sesuka hati. Di samping, masyarakat Nabi Musa juga tidak terlepas daripada golongan yang memuja bermacam-macam benda. Akhlak masyarakat pada zaman Nabi Musa a.s rosak kerana akhlak yang mulia sudah dilupai dan tidak diamalkan dalam kehidupan seharian. Rujuk surah al-Qasas, ayat 1-6 .


Kisah Dakwah Nabi Musa a.s Kepada Firaun Dalam Al-Quran :

Firman Allah s.w.t ,

Maksudnya : “Firaun berkata ; Bukankah kami telah mengasuhmu diantara (keluarga) kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal diantara (keluarga) kami beberapa tahun dari umurmu. Dan kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas jasa.
Berkata Musa ; “Aku telah melakukannya sedang aku diwaktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikan salah seorang di antara rasul-rasul. Budi yang kamu limpahkan kepadaku ini adalah (disebabkan) perhambaan darimu terhadap Bani Israel.
Firaun bertanya ; “Apa Tuhan semesta alam itu?”
Musa menjawab ; “Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya (itulah Tuhanmu) jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayainya.
Berkata Firaun kepada orang-orang disekelilingnya ; “Apakah kamu tidak mendengarkan?
Musa berkata ; “Tuhan kamu dan tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.”
Firaun berkata ; Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar gila.”
Musa berkata ; “Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada diantara keduanya (itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal.
Firaun berkata ; “Sungguh jika kamu menyembah tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikanmu salah seorang yang dipenjarakan.
Musa berkata ; “Dan apakakah kamu (akan melakukan itu) walaupun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?”
Firaun berkata ; “Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar”
Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular. Dan ia menarik tangannya (dari dalam saku bajunya) , maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.
Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya ; “Sesungguhnya Musa itu benar-benar seorang ahli sihir yang pandai, ia hendak mengusir kamu dari negeri kamu sendiri dengan sihirnya, maka kerana itu apakah yang kamu anjurkan?”
Mereka menjawab ; “Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan(ahli sihir). Nescaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu.
( Surah as-Syura : 18-38 )


Dakwah Nabi Musa a.s Kepada Kaumnya, Bani Israel.

Secara ringkasnya, hasil daripada peristiwa Nabi Musa dengan Firaun , ramai dalam kalangan Bani Israel telah menjadi pengikut Nabi Musa a.s . Namun, selepas pada peristiwa tersebut, telah berlaku satu peristiwa yang amat mengecewakan nabi Musa a.s ketika mana dia sedang menerima wahyu daripada allah s.wt di Thur Sina, umatnya yang ditinggalkan sementara hanya selama 40 haridi bawah pengawasan saudaranya nabi Harun a.s telah kembali kufur setelah di dakyah oleh seorang munafiq yang turut serta dalam rombongan Nabi Musa, iaitu Samiri. Samiri telah berusaha mengghasut kaum bani israel yang tidak sabar dan kecewa dengan kelambatan Nabi Musa untuk membawakan sebuah kitab, yakni Taurat untuk menjadi pegangan mereka dan mendakwa Nabi Musa a.s telah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Di sinilah, samiri memainkan peranannya dan menghasut kaum Bani Israel hingga akhirnya mereka sekali lagi berada dalam kesesatan dan kufar dengan menjadikan patung berbentuk seperti anak lembu
sebagai sembahan mereka.

Keadaan kaumnya ini telah membuatkan Nabi Musa a.s seakan-akan
kecewa. Allah menerangkan keadaan Nabi Musa a.s ini dalam surah al-Syu’ara’ : 16-17 ,

Maksudnya :
”Musa berkata ; wahai Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasiq itu..”

MASJID : MEDAN PENTARBIYAHAN UMMAH
MASJID : MEDAN PENTARBIYAHAN UMMAH

Oleh
Siti Noor Rohaniza Habari
Jabatan Dakwah & Pembangunan Insan
Universiti Malaya


PENDAHULUAN

Institusi masjid mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperkasa agenda pentarbiyahan ummah. Tika kegemilangan Islam di bawah pentadbiran Rasulullah s.a.w, masjid menjadi pusat pentadbiran yang utama. Malah, masjid pada ketika itu juga turut menjadi tempat tahanan tawanan perang, tempat penyimpanan senjata-senjata peperangan dan sebagainya. Sungguh diluar hemat kita rasanya untuk menjadikan masjid sebagai markas ketenteraan pada masa kini. Sudah pasti akan dipandang hairan dan pelik. Kenapa hal sebegini berlaku? Ini kerana mentaliti umat Islam pada masa kini telah terjajah oleh pemikiran sekular sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak sehingga ramai dalam kalangan umat Islam sendiri pada masa kini hanya memandang masjid sebagai sebuah institusi peribadatan semata-mata. Jauh sekali sebagai sebuah institusi yang sepatutnya menjadi salah satu medan penting untuk didekati atau sebagai pelengkap dalam menjalani kehidupan seharian. Kenapa dikatakan pelengkap? Cuba kita renung kembali bagaimana Rasulullah telah mampu menjadikan masjid sebagai “One Stop Centre” bagi umat Islam di zaman baginda sehingga mampu menjadi salah satu lambang kesatuan ummah pada tika itu dan bagaimana Rasulullah s.a.w mampu menjadikan masjid sebagai medan pentarbiyahan ummah yang paling ampuh sehingga mampu membuatkan seantero dunia tidak lagi memandang enteng akan kemampuan dan kekuatan umat Islam. Hatta, setelah berkurun lama sepeninggalan bagindapun, umat Islam masih lagi digeruni terutamanya oleh para musuh Islam laknatullah. Buktinya, sehingga kini mereka sanggup berhabisan wang ringgit, tenaga masa dan menggadaikan nyawa demi untuk memikir dan merancang pelbagai agenda dan strategi untuk menghapuskan umat Islam.


MASJID : MEDAN PENTARBIYAHAN UMMAH

Perkataan masjid diulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Dari segi bahasa, perkataan masjid berasal daripada kata dasar sajada daripada bahasa arab yang bermaksud sujud, patuh , taat serta tunduk dengan penuh rasa hormat dan kesedaran. Manakala pengertiannya daripada konsep kehidupan seharian pula, secara kesimpulannya bermaksud tempat solat atau tempat peribadatan umat Islam.
Medan membawa maksud lapangan atau ruang. Manakala pentarbiyahan berasal daripada perkataan tarbiyah dalam bahasa arab yang bermaksud pendidikan. Dalam buku Manhaj Tarbiyah ‘indal Ikhwanul Muslimin menterjemahkan tarbiyah sebagai “cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung melalui kata-kata mahupun secara tidak langsung dalam keteladanan, sesuai dengan sistem dan peringkat khusus yang diyakini untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik”.

Ummah pula didefinisikan sebagai masyarakat atau umat manusia. Perkataan ummah disebut sebanyak 40 kali dalam Al-Quran dan perkataan ummah di dalam Al-Quran merujuk kepada semua makhluk termasuk jin, malaikat, manusia dan makhluk-makhluk lain. Namun, dalam skop perbincangan masjid sebagai medan pentarbiyahan ummah, ianya lebih merujuk kepada masyarakat atau umat manusia.


MASJID : PENTARBIYAHAN MERANGKUMI SETIAP LAPISAN UMMAH

Ummah merujuk kepada setiap lapisan masyarakat, bermula daripada kanak-kanak hinggalah kepada yang tua. Masjid mampu memainkan peranannya sebagai medan pentarbiyahan yang ampuh kepada setiap lapisan ummah kerana realitinya kebanyakan golongan masyarakat yang sering berkunjung ke masjid atau yang menjadikan masjid sebagai rumah keduanya, adalah terdiri daripada kalangan yang sedar akan tanggungjawab sebagai seorang muslim dan mempunyai keinginan untuk ‘mentarbiyah’ diri menjadi seorang muslim yang lebih bertaqwa. Sabda Rasulullah s.a.w, “ Telah dijadikan untukku (dan umatku) bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri “
(HR Bukhari dan Muslim melalui Jabir bin Abdullah) .

Firman Allah s.w.t juga, yang bermaksud: " Nur hidayah petunjuk Allah bersinar dengan nyata (terutama sekali) di masjid sebagai tempat ibadat yang diperintah oleh Allah supaya dimuliakan dan disebut serta diperingat nama Allah padanya; di situ juga dikerjakan ibadat memuji Allah pada waktu pagi dan petang. (Ibadat dikerjakan oleh) orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan solat serta mengeluarkan zakat; mereka takut hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan ” ( surah an-Nur : 36-37 ) .

Oleh yang demikian, beberapa langkah perlu diambil dalam usaha untuk menjadikan masjid sebagai sebuah institusi yang mampu menjadi tulang belakang dalam mendokong agenda pentarbiyahan ummah sekaligus menjadi ‘kilang’ dalam melahirkan kader-kader da’ie yang mapan sebagai persiapan dalam mengharungi mehnah dan tribulasi dunia yang mendatang.


MASJID : MERENCANA AGENDA PENTARBIYAHAN UMMAH

Masjid perlu merancang beberapa agenda tarbiyah yang sesuai untuk setiap lapisan ummah termasuklah non-muslim. Bermula daripada bayi, kanak-kanak,remaja, dewasa serta warga tua, apatah lagi kepada golongan yang benar-benar jahil akan Islam, sekadar Islam pada namanya. Agenda pentarbiyahan ini tidak semestinya hanya dilakukan dengan mengadakan program-program khusus berbentuk keagamaan, ceramah, forum dan sebagainya. Tetapi mengambil inisiatif yang lebih kreatif dan kritis dengan memenuhi ruang dan peluang yang ada untuk melaksanakan agenda pentarbiyahan ini sama ada secara langsung ataupun tidak.

Al-Imam Al-Baidhawi r.a (meninggal tahun 685 Hijrah) ada menyebut di dalam tafsirnya Anwar At-Tanzil Wa’asrar Ta’wil bahawa : ” Al-Rabb itu pada maknanya bermaksud tarbiyah iaitu yang menyampaikan sesuatu kepada kesempurnaannya secara beransur-ansur..”

Di dalam sirah kita mengetahui bahawa Islam ialah agama tarbiyah yang mementingkan proses pembentukan manusia dan pendidikannya secara bertahap sehingga menuju kesempurnaan sebagai hamba Allah s.w.t dan itulah yang dimaksudkan dengan ‘tarbiyah’ iaitu memenuhi tuntutan berubudiyah kepada Allah s.w.t secara bertahap melalui proses pendidikan dan pembentukan.


MASJID : SEBAGAI PUSAT ASUHAN DAN BIMBINGAN AWAL KANAK-KANAK

Tanggungjawab pasangan selepas dikurniakan anak ialah memastikan anak-anak mereka mendapat 'pentarbiyahan' dan pendidikan serta kasih sayang yang secukupnya. Mereka perlu memastikan anak dibesarkan melalui teknik pendidikan cara Islam yang sempurna supaya dia tidak menjadi 'fitnah' kepada ibu bapa seperti mana firman Allah s.w.t :

“Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cubaan (bagimu) dan di sisi Allah s.w.t pahala yang besar”
( Surah at-Taghabun : 15 )

Menurut Prof Dr.Muhamad Uqlah di dalam bukunya 'Pendidikan anak dalam Islam' menjelaskan bahawa masjid adalah sebaik-baik tempat untuk mendidik anak. Menurut ulama, anak yang diajar pergi ke masjid dibesarkan dengan rasa cinta kepada masjid.

Terdapat beberapa hadis khusus yang menyebut mengenai kanak-kanak dan masjid :

1) Hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Nasa'ei: Nabi Muhammad tidak bangkit daripada sujudnya ketika mengimamkan solat di masjid apabila baginda ditunggang oleh cucunya. Sahabat menyangka bahawa baginda telah wafat ketika melakukan sujud itu.

2) Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih: Rasullullah bersabda apabila ditanya mengapa baginda mempercepatkan solatnya? Baginda menjawab, "Aku terdengar tangisan seorang bayi. Aku rasa ibunya sedang bersolat dengan kita. Jadi aku mempercepatkan solat itu supaya ibunya dapat memenuhi keperluan anak itu".

3) Hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim: Nabi Muhammad mendukung dan meletakkan cucu baginda yang bernama Umamah Abi Al-Ash di dalam solat berjemaah bersama sahabat.

Adapun, mengenai sebuah hadis yang bermaksud : "Jauhilah anak kamu dan orang gila dari masjid", ulama hadis seperti Ibnul Jauzi, Al-Munziri, Al-Busairi, Al-Haitami dan Al-Hafiz Ibnu Hajjar Al-Asqalani bersepakat mengatakan bahawa hadith berkenaan adalah hadith dhoif yang tidak boleh dijadikan hujah.

Hal ini kerana, ianya bertentangan dengan sunnah Nabi yang mana baginda amat mengasihi dan menyayangi kanak-kanak, malah seperti keterangan hadith yang telah diterangkan tadi jelas menunjukkan bagaimana baginda senang bermain atau bermesra dan melayan kanak-kanak ketika di masjid. Dari sini jelas kepada kita bahawa larangan membawa anak ke masjid adalah pendapat bertentangan dengan 'Hikmah Tasyri' yang inginkan kita supaya melatih anak pergi ke masjid untuk bersolat dan mendapat ilmu daripada penceramah selain daripada memperoleh kawan yang baik. Dan di sinilah juga, secara tidak langsung akan berlakunya proses pentarbiyahan secara unformal dan sesuai dengan psikologi kanak-kanak.


MASJID : SEBAGAI SEKOLAH KEDUA REMAJA

Masjid seharusnya mampu untuk memainkan peranan sebagai sekolah kedua remaja, di mana di sini remaja akan di tarbiyah pada aspek jasadiyah dan kerohanian. Apakah yang dimaksudkan sebagai sekolah kedua ini? . Menurut Storn dan Church, mereka menyifatkan remaja sebagai satu keadaan apabila individu dapat membezakan dirinya daripada alam kanak-kanak dan bersedia untuk melangkah ke alam dewasa. Peringkat umur tersebut bermula ketika individu berumur 13 tahun yang menandakan bermulanya cabaran dan perkembangan seseorang individu itu. Pada masa ini wujud tanda-tanda kematangan dari segi fizikal, pertumbuhan keinginan seksual, keinginan membuktikan kejantinaan masing-masing dan kesedaran tentang keperluan kerjaya.

Oleh yang demikian, zaman remaja merupakan satu tempoh yang penuh dengan kekeliruan, konflik dan krisis terutama berkaitan dengan diri kerana berlaku perubahan besar dari sudut biologi. Pada tika ini remaja sering dihambat oleh sifat ghurur , iaitu penyakit tertipu oleh perasaan sendiri. Konsep kendiri yang lemah membentuk hipotesis identiti yang lemah, ditambah pula dengan gelombang arus kemodenan dan kemaraunya asas pendidikan agama dalam diri telah menjadikan remaja sekarang berada pada tahap yang kritikal dari sudut akhlak dan keperibadian.

Justeru itu, institusi masjid perlu memainkan peranan semaksimum mungkin dalam usaha untuk menjadikannya sebagai sekolah kedua remaja atau khususnya lagi, sebagai medan pentarbiyahan jasadiyah dan kerohanian remaja agar hasil daripada tarbiyah yang telah diterima akan mampu menjadi perisai kepada remaja untuk menangkis setiap panahan cabaran dalam melalui mehnah dan tribulasi kehidupan pada masa yang mendatang.

Antara yang boleh dilakukan ialah, mengadakan program-program motivasi atau muhasabah yang sesuai untuk kalangan remaja, menganjurkan aktiviti-aktiviti seperti ekspidisi, perkhemahan, olahraga, program-program hiburan dan kesenian islam dan sebagainya. Selain daripada itu, pihak pentadbiran masjid boleh menubuhkan satu kelab khas untuk remaja-remaja masjid. Memanfaatkan tenaga dan idea remaja dalam menganjurkan aktiviti-aktiviti dan program-program masjid. Dengan ini, remaja-remaja akan merasakan bahawa diri mereka juga mempunyai kepentingan dalam mengimarahkan masjid di tempat masing-masing.

Disamping itu, melalui penglibatan para remaja ini dalam aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang dianjurkan oleh pihak pengurusan masjid, secara tidak langsung dapat mendedahkan remaja-remaja ini akan keadaan sesebuah program atau aktiviti yang dianjurkan mengikut lunas-lunas syari’at Islam. Di sinilah secara tidak langsungnya juga membawa agenda tarbiyah dalam diri remaja-remaja melalui pemerhatian dan penglibatan mereka, mereka dapat merasai sendiri dan mampu membuat perbandingan, sekaligus dengan izin Allah s.w.t tidak mustahil remaja-remaja inilah suatu masa nanti yang akan menjadi “real supporter” kepada pengimarahan dan pembangunan institusi masjid.


MASJID : SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN UMMAH

Masjid juga boleh memainkan peranan secara “2 in 1” . “2 in 1” di sini bermaksud dalam usaha untuk mentarbiyah, masjid juga boleh membantu masyarakat yang berada dalam kalangan fakir atau miskin atau kurang upaya. Bagaimanakah caranya? Sebagai contoh , masjid menyediakan satu program khas untuk membantu golongan ini. Program yang diadakan itu pula bukanlah hanya berbentuk kebajikan semata-mata, tetapi boleh diperkembangkan dengan memberikan mereka ilmu pengetahuan yang munasabah untuk dimanfaatkan dan boleh membantu mereka dalam menampung kehidupan mereka dikemudian hari. Antaranya seperti, mengadakan kelas-kelas kemahiran seperti kelas menjahit, kelas membuat kraftangan, kelas kemahiran automobil, kelas keusahawanan, kelas kemahiran Al-Quran, kelas kemahiran mengasuh kanak-kanak, kelas kemahiran pertanian, dan lain-lain lagi yang dirasakan sesuai mengikut suasana kehidupan masyarakat setempat .

Melalui kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari itu nanti, bolehlah dijadikan sebagai aset kepada golongan tersebut untuk mencari mata pencarian untuk meneruskan kehidupan. Di samping memberikan mereka ilmu kemahiran, pada masa yang sama masjid juga sekaligus boleh menerapkan asas-asas Islam dalam diri setiap golongan ini agar suatu ketika apabila mereka telah berjaya mereka bukan hanya menjadi seorang ‘tukang’ yang mahir tetapi juga seorang ‘tukang’ yang mahir dan bertaqwa. Di sinilah peranan masjid sebagai medan tarbiyah, bukan hanya tarbiyah islamiyah tetapi juga “tarbiyah taqarrub billah ila mardhotilla".

Sebagai contoh, untuk mendidik ataupun ‘mentarbiyah’ ummah supaya mampu untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Masjid boleh memainkan peranan sebagai sebuah institusi keusahawanan dengan menyediakan satu kawasan khas untuk aktiviti-akitviti keusahawanan. Kemudian, secara tidak langsung, aktiviti-aktiviti perniagaan yang dilangsungkan akan diawasi oleh pegawai-pegawai masjid di masjid tersebut. Bila masuk waktu solat, para peniaga akan di minta untuk menunaikan solat terlebih dahulu sebelum menyambung semula urusan jual beli. Sekaligus, ini akan mentarbiyah ummah supaya akan menjadi seorang peniaga yang hatinya sentiasa utuh pergantungannya dengan Allah s.w.t .

Dari Abi Hurairah r.a, daripada Nabi s.a.w bersabda : “ Tujuh golongan yang dilindungi oleh Allah s.w.t dengan lindungan-Nya pada hari tiada pelindung melainkan dengan lindungan Allah : Pemimpin yang adil dan pemuda yang hidup hanya untuk beribadah kepada Allah s.w.t dan pemuda yang hatinya sentiasa terikat dimasjid dan dua orang pemuda yang mencintai Allah s.w.t yang bertemu kerana-Nya dan berpisah kerana-Nya, dan pemuda yang diajak oleh wanita yang mempunyai pangkat dan kecantikan maka dia berkata ; “Sesungguhnya aku takutkan Allah..”, dan pemuda yang bersedekah dengan sebenar-benar sedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan pemuda yang mengingati Allah sendirian lalu mengalir air matanya…”
( Hadith Shahih : Riwayat Bukhari & Muslim )
PENUTUP

Andai pada zaman Rasulullah s.a.w dahulu masjid mampu menjadi sebuah institusi pembangunan sumber manusia yang produktif , tidak mustahil institusi masjid yang sedia ada pada masa kini juga mampu untuk menjadi sebuah institusi pembangunan modul insan yang inovatif. Namun, janganlah disempitkan peranan yang boleh dimainkan oleh sesebuah institusi masjid tersebut kerana Rasulullah s.a.w semdiri telah memberikan teladan kepada umatnya bagaiman dan sejauh mana sebenarnya peranan yang boleh dimainkan oleh sesebuah institusi masjid.

Bukanlah bermakna untuk mengambil alih semua peranan institusi-institusi lain, tetapi disinilah sebenarnya kayu ukur kepada sejauh mana kita mampu untuk menguruskan sumber manusia yang kita ada untuk meneruskan gerak kerja menegakkan syiar Islam pada masa mendatang. Disinilah juga sebenarnya, tempat terbaik untuk mentarbiyah ‘produk’ muslim kerana masjid merupakan tempat yang dirahmati Allah, rumah Allah dan taman-taman syurga-Nya di dunia.

Firman Allah s.w.t ;
“ Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk..”
( Surah At-Taubah : Ayat 18 )
RUJUKAN :

Al-Quran Al-Karim

Norrodzoh Hj Siren ( 2003 ) : “ Membangun Institusi Masjid ” , Selangor Darul Ehsan, Intel MULTIMEDIA AND PUBLICATION

Saibon bin Ismail ( 2007 ) : “ Indeks Kepada Penghayatan Kandungan Al-Quran “, Kelantan Darul Naim, DIAN DARULNAIM SDN.BHD

Al-Imam Al-Bukhary, Moh Abdai Rathomy ( 1980 ) : “ Shahih Bukhary “ , Surabaya, Toko Kitab “AL-ASRIYAH”

Syamsul Rijal Sys ( Editor ) ( 2002 ) : “ Membangun Umat Pilihan Melalui Masjid “, Aceh Darussalam, Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam & AR-RIJAL INSTITUTE

Muhd Fadli Ismail ( 2003 ) : “ Peranan Masjid “, Kuala Lumpur, DARUL NU’MAN.

H.Aboebakar ( 1955 ) : “ Sejarah Masjid “, Jakarta, Fa.Toko Buku ,,Adil”

Mohamad Tajuddin Haji Mohamad Rasdi ( 1998 ) : “ The Mosque As a Community Development Centre “, Johor Darul Ta’zim, PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

p/s ; dan beberapa laman sesawang yang tertentu.............

Sunday, April 4, 2010

Biarkan Hati Menukilkan Rasa II ...............
Ilhamku…


KU RASAKAN……….

"Ku rasakan gundahnya kesedihan...
Ku pilukan tangis tanpa alunan...
Ku dambakan hidup tanpa kesunyian...."

- Sakitnya ku rasakan, tika hati dicengkam kesepian...


*Awana 414...
18 Oktober 2009KERANA HANYA KAU YANG KU CINTA...

"Bila hati ku katakan ku cinta..
Takkan ada yg kedua mampu bertakhta,
Selamanya ku hanya inginkan kau bersama...
Tiap saat.. tiap ketika...
Kerana hanya kau yg ku cinta,

Hanya kau yg mampu membuat ku rasakan hidup masih ada warnanya...
Yg membuatkan bibir punya kekuatan untuk mengukirkan tawa..
Masih punya harapan untuk ku sandarkan impian yg ku dambakan...
Impian kebahagiaan di bawah naungan kasih Ar-Rahman........."


- Akan ku teruskan larian, mencari indah pelangi kehidupan..

* Awana 414..
1 November 2009BUKAN BONEKA....

“kita bukan boneka opera.. menari-nari atas pentas dunia hanya menurut alunan irama yang bergema…”

* Awana 414..
30 January 2010
LEBIH JAUH DARI JAUHNYA JARAK YANG MERENTANG.............

"Kasih,
Ingin sekali ku nyatakan pada mu,
Luahkan segala rasa yg membusung di jiwa,menyiksakan pundak rasa...

Ingin saja ku katakan ku cinta kamu! Aku sayang sangat pada mu....
Tak sanggupku kehilanganmu kasih,

Kau tongkat ku tika ku tak mampu berdiri teguh,
Kau perisai ku tika hati ditusuk ampuh,
kau tangan yg mencabut duri sementelah lama ia meracuni diri...

Kau penawar tika lara menikam kalbu,
Kau panglipur lara tika hati sarat duka,
Kau tabib yg merawat saat diri tenat...

Kasih,
Ingin sekali ku bisikkan kalimah keramat itu,
Namun ku masih dihalang oleh tembok syariat yg memisahkan kita lebih jauh dari jauhnya jarak yg merentang...

Tunggu kasihku,
Tunggu aku!....
Pastikan tiba saat itu,
Dan ku akan sedayanya bahagiakanmu,
Kerna sesungguhnya, benar....
Aku amat mencintaimu.


-Biarlah hanya hatiku menuturkannya,tanpa suara..-


*Awana 414,
27 March 2010

Biarkan Hati Menukilkan Rasa...............
KERNA DIA JUGA TURUT MENYAYANGI KITA,

...Kadang2 dlm kesibukan kita 'mengukir'kn rsa syg pd shbt2 kita, ada yg 'terluka'...kerna apa?,
kerna dia juga trut menyayangi kita...tp.........................?
sedih sdikit sbyk trut akn menyakiti hati yg menyayangi pabila terasa khadiran diri seakan2 tidak memberi erti....

- Ilham tuk renungan bersama,


HATI TAK MAMPU LAGI MENGERTI..............

....Ramai antra kita yg alpa tika diri sbenarnya disayangi sahabat,
biarkan waktu berlalu tnpa rsa cemburu...tnpa prlu rsa "detik itu perlu ku buru"...
Hanya menyedari bila saat itu mungkin ada hati yg telah 'parah' atau mgkin.........
saat itu sgalanya dah terlewat, tiada lg kata yg mampu terungkap,
hati tak mampu lg mengerti segala bicara rasa yg tersurat mahupn tersirat.......

- Masih punya waktu,


ERTI MENCINTA....

"Apalah ertinya mencinta, andai hadirnya perlu dipaksa?...."

- UnguViolet -BENAR-BENAR MENYAYANGI....

"Masalah "kasihan' terhadap mad'u yg tercari2 da'ie yg benar-benar ikhlas 'menyayangi'nya....."

- Muhasabah Cinta,'DIA' MAHU KAU JUGA MENJADIKAN-NYA KEKASIH....

"Allah cintakan dirimu..DIA rindukan suaramu...Dia senang andai dpt mnjadi 'penawar' tika kau mengadu dn merintih pdNYA.. DIA mahu kau juga menjadikanNYA 'kekasih' yg amat kau Cintai..."


- Betapa ku perlu hargai kehadiran-NYA............PERLUKAH UNTUK KU BERTANYA? ,

... Perlukah utk ku bertanya? atau hanya ku perlu nyatakannya…
atau, diam ku lebih punya erti,
Namun terhunus ku rasakan jiwa ditusuk pedang persoalan…
Apa sbenarnya yg harus kulakukan?,
Sampai kapan harus ku biarkan rasa lelah yg memenatkan…
Sampai kapan mampuku abaikan stp rasa yg menyakitkan?....


- Ditimbuni seribu persoalan, ditusuk seribu manikam.....
P/S : SUBHANALLAH, ALHAMDULILLAH....ALLAHUAKBAR!

Saturday, April 3, 2010

Subhanallah, Romantikya dia.......................( ^_^ )Subhanallah!!,Romantiknya Rasulullah s.a.w............

Menghabiskan masa sekian lama bertungkus lumus mencari rujukan dan membuat kajian bagi Latihan Ilmiah berkaitan tajuk, Komunikasi Interpersonal : Komunikasi Suami Isteri dibawah subjek Komunikasi Dakwah, akhirnya telah menemukan kami kepada sebuah nilai ilmu yg dirasakan amat berharga & "Romantik".. Sepanjang membuat kajian melalui buku-buku,majalah dan artikel-artikel yg sewaktunya dengannya...hamba sebagai PIC yg bertanggungjawab untuk menyiapkan Bab "Teladan Rumahtangga Rasulullah s.a.w" berasa amat teruja dan kekadang terasa "bercinta keseorangan", berilusi sendiri... Subhanallah...sungguh tidak ku sangka Baginda s.a.w rupanya..................Subhanallah,tiada kata yg mampu terluah utk menggambarkn.. Yg pasti,membaca kisah Rasulullah s.a.w membuatkan hati terasa cukup bahagia wlaupun diri bukanlah antara pendampingnya.


TELADAN KEMESRAAN RUMAHTANGGA RASULULLAH S.A.W


1. Memanggil pasangan dengan panggilan yang mesra.

Islam menyuruh para suami supaya memanggil isteri dengan nama kesukaan dan yang disenangi olehnya. Andai isteri mempunyai beberapa nama, maka suami hendaklah memilih di antara nama-nama tersebut yang boleh menggambarkan kecintaan dan ungkapan kasih sayang melalui panggilan tersebut. Panggilan mesra ataupun panggilan manja yang digunakan dalam ungkapan seharian sebenarnya secara tidak langsung mampu menyuburkan lagi rasa cinta dan kasih sesama pasangan sekaligus dapat melahirkan rasa penghargaan dan hormat antara satu sama lain.

Baginda Rasulullah s.a.w sendiri sering memanggil Aisyah r.a dengan beberapa nama panggilan yg disukainya, seperti Ummu Abdillah, ‘Aish dan Humairah ( yang berpipi kemerahan-merahan bak delima ).


Diriwayatkan daripada Aisyah r.a, katanya : Baginda Rasul s.a.w pada suatu hari berkata : “ Wahai ‘Aish, sesungguhnya Jibrail telah memberitahu supaya aku menyampaikan salam untukmu. Aku menjawab : Waalaikummusalam warahmatullahi wabarakatuh, sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang tidak aku ketahui. Yang dimaksudkan oleh Aisyah ialah baginda Rasul s.a.w sendiri.
( Riwayat Bukhari )2. Bergurau senda dengan isteri.

Salah satu cara untuk mewujudkan iklim ataupun suasana yang ceria dan bahagia dalam sebuah rumahtangga ialah dengan mencontohi teladan rumahtangga baginda Rasulullah s.a.w yang diwarnai dengan gurau senda, senyuman dan tawa yang membawa kepada rasa bahagia dan ketenangan yang asyik dalam melayari bahtera kehidupan rumahtangga. Gurau senda dapat memecahkan kesuraman yang melingkari serta dapat mengeratkan lagi kasih sayang sesama pasangan.

Belakangan ini, antara yang menyumbang kepada peningkatan kes-kes perceraian adalah berpunca daripada suramnya rumahtangga, suami isteri tidak pandai hendak menghiburkan hati sesama pasangan. Malah, ada pasangan berkerjaya yang terbawa-bawa cara komunikasi di tempat kerja di rumah sehingga menimbulkan rasa canggung sesama mereka langsung menjarakkan lagi jurang yang telah sedia ada sementelah masa untuk bersama kurang kerana masing-masing perlu keluar bekerja.

Contoh yang boleh diambil dan dipraktikkan melalui teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w :


Diriwayatkan daripada Aisyah r.a, katanya : “ Pada suatu hari aku dan baginda Rasulullah s.a.w melakukan musafir. Ketika itu sebenarnya aku masih tergolong kurus, dan hal ini menyebabkan aku tidak merasa sukar atau tidak terlalu keletihan dalam menempuh perjalanan itu. Ketika itulah baginda Rasul berkata kepada rombongan kami : “Berjalanlah kamu lebih dahulu”. Lalu rombongan tersebut pun berjalan mendahului kami”. Apabila rombongan tersebut telah berjalan meninggalkan kami di belakang, maka baginda Rasul s.a.w berkata kepadaku : “ Bagaimana kalau kita berlumba dan aku yakin akan dapat mengalahkan engkau”. Lantas aku dan baginda Rasul pun berlumba dan pada akhirnya aku menang. Kemudian dari itu baginda tidak menyuruh aku bekerja sehingga tubuhku semakin gempal dan berat badanku semakin bertambah. Lalu pada suatu hari aku dan baginda Rasul s.a.w pergi musafir. Musafir tersebut diikuti oleh ramai orang, maka baginda Rasul s.a.w pun berkata kepada mereka : “Berjalanlah kamu lebih dahulu”. Merekapun berjalan meninggalkan kami.
Ketika itulah baginda Rasul s.a.w berkata kepadaku : “Bagaimana kalau kita berlumba sekali lagi dan aku akan dapat mengalahkan engkau”. Sebenarnya ketika itu aku sudah lupa kami pernah berlumba dan baginda Rasul s.a.w kalah, sedangkan pada waktu itu aku sudah mempunyai tubuh yang gempal dan berat badan yang lebih. Aku menjawab : “Tentu saja aku akan kalah kerana badan aku gemuk seperti sekarang”. Namun baginda Rasul s.a.w beria-ia untuk mengajak aku berlumba hingga akupun setuju. Perlumbaan itu akhirnya dimenangi oleh baginda Rasul s.a.w. Setelah aku kalah kepadanya maka baginda Rasul tertawa sambil berkata : “Aku telah menebus kekalahanku yang lalu”.

( Riwayat Ahmad dan Abu Daud )Selain itu,

Diriwayatkan daripada Aisyah r.a , katanya : Baginda Rasul s.a.w pernah pulang setelah perang Tabuk atau perang Hunain. Di rumah kami ada tirai yang aku gunakan untuk menutup. Ketika itu tiba-tiba angin berhembus hingga kain tirai tersingkap maka nampaklah anak-anak mainanku dibaliknya. Lantas baginda Rasul s.a.w bertanya : ‘Apa itu, wahai Aisyah? ”. Aku menjawab : “Mereka adalah anak-anak mainanku”. Maka baginda Rasul s.a.w mendatangi anak-anak mainan kepunyaanku itu dan ternyata di antaranya ada anak mainan yang berbentuk seekor kuda yang mempunyai dua kepak yang diperbuat daripada kain. Melihat itu baginda Rasul s.a.w bertanya : “Ada sesuatu yang aneh di antara mainan kepunyaanmu itu. Apakah itu?”. Aku menjawab : “Itu adalah kuda kepunyaanku”. Baginda Rasul s.a.w bertanya lagi : “Lantas apa yang di atasnya?” Aku berkata : “Kedua-duanya adalah kepak bagi kuda tersebut’. Baginda berkata : “Setahu aku kuda tidak mempunyai kepak”. Aku menjawab : “Bukankah engkau pernah mendengar cerita Nabi Sulaiman yang mempunyai beberapa kuda yang berkepak?”. Mendengar kata-kataku tersebut, baginda Rasul s.a.w tertawa sehingga kelihatan giginya.
( Riwayat Abu Daud )


Rasulullah s.a.w bersabda : “ Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu selain zikir kepada Allah s.w.t adalah permainan yang tidak mendatangkan sebarang faedah selain dari empat perkara : Seorang suami yang bergurau senda dengan isterinya, seseorang yang melatih kudanya, seseorang yang berjalan menuju dua tujuan, dan seseorang yang belajar berenang.”
( Riwayat al-Nakha’i )


3. Saling bermesra dan bermanja sesama pasangan melalui komunikasi non-verbal
Untuk meningkatkan kemesraan dan kasih sayang sesame pasangan juga kadang-kadang tidak memerlukan kita untuk sentiasa mengungkapkan rasa cinta dan kasih tersebut. Sekali sekala cukup dengan menggambarkannya melalui perbuatan ataupun gaya bahasa badan. Hal ini malah lebih romantik dan menyentuh hati pasangan sebenarnya.Diriwayatkan daripada Aisyah r.a, katanya : “ Pada satu hari ketika aku sedang datang bulan, lalu aku minum dari gelas baginda Rasul s.a.w. Apabila baginda Rasul s.a.w melihat perbuatanku tersebut, maka baginda pun meminum air yang ada di gelas itu betul-betul di tempat mulutku meminum dari gelas tersebut. Bahkan ketika aku datang bulan dan dalam keadaan berkeringat, aku pernah memberikan gelas pada baginda Rasul s.a.w kemudian baginda minum darinya betul-betul dari tempat aku minum pada gelas tersebut”.
( Riwayat Muslim )


Selain itu,

Diriwayatkan juga daripada Aisyah r.a, katanya : Aku pernah melihat baginda Rasul s.a.w menaungi aku dari terik matahari dengan kain serban baginda sendiri, kerana pada ketika itu aku sedang asyik menonton orang-orang Habsyah sedang membuat pertunjukan di masjid, akhirnya aku merasa jemu melihat permainan tersebut.
( Riwayat Bukhari dan Muslim )


Menurut riwayat lain pula, dikatakan bahawa Aisyah pernah memberitahu : “ Tiba-tiba muncullah beberapa orang berkulit hitam dan membuat pertunjukan di hadapan baginda Rasul s.a.w pada hari raya. Lalu baginda Rasul s.a.w mengajak aku pergi menonton pertunjukkan itu. Maka aku dibiarkan baginda Rasul menonton dari atas bahunya sehingga aku merasa puas”.

( Riwayat An-Nasa’i )


* Rasulullah sa.w juga suka berbaring dipangkuan isterinya sambil membaca al-Quran,

Dari A’isyah r.a : “Rasulullah s.a.w biasa meletakkan kepalanya dipangkuanku walaupun aku sedang haid, kemudian baginda membaca Al-Quran..”
( Hadith Riwayat : Abdurrazaq )


* Mencium pasangan,

Dari Hafsah, puteri Umar r.a : “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w biasa mencium isterinya sekalipun sedang berpuasa…”
( Hadis Riwayat : Ahmad )


* Pandangan tulus kasih dan belaian sayang sesama pasangan, seperti mana yang diiriwayatkan dalam hadis berikut bahawa :

Nabi s.a.w bersabda, “Sesungguhnya seorang suami melihat isterinya (dengan kasih sayang) dan isterinya pun melihatnya (dengan kasih sayang pula), maka Allah s.w.t melihat kedua-duanya dengan pandangan kasih sayang. Dan apabila suami memegang telapak tangan isterinya, maka dosa-dosa mereka keluar dari celah jari-jari tangan mereka”.
( Riwayat Rafi’I dari Abu Sa’id )


Dan daripada Aisyah r.a berkata ; “Adalah Rasulullah s.a.w tidaklah setiap hari melainkan baginda mesti mengelilingi kami semua ( isterinya ) seorang demi seorang. Lalu baginda menghampiri dan membelai kami dengan tidak mencampuri, sehingga baginda singgah ke tempat isteri yang baginda giliri waktunya, lalu baginda bermalam ditempatnya”.
( Riwayat Ahmad dan Abu Dawud )


* Menyisir rambut pasangan juga merupakan satu bentuk komunikasi non-verbal yang boleh dipraktikkan untuk mengeratkan kasih sayang sesama pasangan,

Daripada Aisyah r.a : “Aku pernah menyisir rambut Rasulullah s.a.w, padahal aku sedang haid”.
( Riwayat Tirmidzi )


Diriwayatkan juga, daripada Aisyah, dia berkata ; “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w mengeluarkan kepalanya ke tempatku saat baginda di masjid, lalu aku menyisirkannya dan selama beriktikaf baginda tidak masuk rumah, kecuali kerana suatu keperluan”.
( Riwayat Bukhari dan Muslim )


4. Mengambil hati pasangan dengan memberikan hadiah atau sekali sekala mengajak pasangan bermusafir ( bersiar-siar ).

Disebutkan dalam hadis berikut ;
“Hendaklah kamu saling member hadiah, nescaya kamu akan saling mencntai”.
( Riwayat Ibnu Asakir )

Dan diriwayatkan daripada Aisyah r.a, katanya ; “ Baginda Rasul s.a.w mengadakan undian di antara para isterinya apabila baginda hendak bermusafir. Maka orang yang menang di antara undian tersebut dialah yang akan menemani baginda dalam musafir tersebut”.
( Riwayat Imam yang Lima selain Abu Daud )5. Menyejukkan kemarahan pasangan dengan mesra dan mengubati hati pasangan
tika dalam kesedihan.

Rasulullah s.a.w biasa memicit hidung A’isyah jika dia marah dan baginda berkata “ Wahai Uwaisy, bacalah doa; Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku dan lindungilah diriku dari fitnah yang menyesatkan…”
( Hadith Riwayat : Ibnu Sunni )

Dan diriwayatkan juga daripada Anas bin Malik r.a, katanya ;
“ Ummul Mukminin Safiyah pernah mendengar bahawa Hafsah mengatakan dia sebagai seorang Yahudi, setelah mendengar itu safiyah menangis. Kemudian baginda Rasulullah s.a.w datang dan terus mendekati Safiyah yang sedang menangis. Lalu baginda Rasulullah s.a.w berkata : “ Mengapa engkau menangis, wahai Safiyah? Maka Safiyah menjawab : “Habsah mengatakan aku anak Yahudi”. Maka baginda Rasulullah s.a.w bersabda : “Sesungguhnya engkau adalah anak nabi, bapa saudaramu seorang nabi, dan suami mu pun seorang nabi, Lalu apakah yang dia banggakan daripadamu?”. Kemudian baginda Rasul s.a.w mengakhiri : “Bertaqwalah kepada Allah wahai Hafsah”.
( Riwayat Nasa’i dan Tirmidzi )


6. Saling mendoakan sesama pasangan dan mengharapkan keredhaan Allah atas rumahtangga yang telah didirikan.
Daripada Abu Hurairah, berkata beliau, “Rasulullah s.a.w bersabda ; “ Sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada seorang wanita yang bangun solat malam dan dia bangunkan suaminya untuk solat malam. Jika suaminya tidak mahu, dia percikkan air ke muka suaminya”.
( Riwayat Ahmad, Nasa’i , dan Ibnu Hibban )


7. Saling mencintai setulus hati.

Suatu hari Rasulullah s.a.w sedang berada dihalaman rumah.
Tiba-tiba Rasulullah meninggalkan A’isyah dan menuju ke arah seorang perempuan. Rasulullah memanggilnya dan mengajaknya berbicara…
A’isyah bertanya : “Siapakah perempuan tua ini?” Rasulullah menjawab : “Inilah sahabat Khadijah dulu..” lalu A’isyah berkata, “Engkau sebut-sebut juga Khadijah padahal Allah telah menggantikannya dengan isteri yg lebih baik…”
Lalu bagindapun berkata : “ Demi Allah tidak ada yang dapat menggantikan Khadijah. Dialah yg memberikan kpdku kebahagiaan ketika orang menghinaku. Dialah yang menghiburku dalam penderitaan ketika semua orang membenciku. Dialah yang memberikan seluruh hartanya kepadaku ketika semua orang menahan pemberiannya. Dan dialah yg menganugerahkan kepadaku anak ketika isteri-isteri yang lain tidak memberikannya….’
( Riwayat Bukhari & Muslim )Akhirul kalam, hanya ungkapan “Subhanallah” yang mampu terluah. Romantiknya Rasulullah s.a.w , terlalu banyak contoh dan teladan yang baginda Rasulullah s.a.w telah tinggalkan kepada kita sebagai pedoman dalam melayari bahtera rumahtangga agar ke akhirnya dirimbuni bunga-bunga kebahagiaan kerana sering disirami dengan air ketaqwaan kepada Allah s.w.t yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Moga-moga berkekalan dan bertemu kita kembali dengan kekasih hati yang dicintai tulus sanubari, di syurgawi yang kebahagiaannya pasti lagi hakiki, Insya’Allah.


P/S : Ada banyak lagi sebenarnya shbt2 al-kisah teladan ttg 'Betapa romantiknya Rasulullah s.a.w, namun kami xmampu nk kongsikan kesemuanya didlm blog ini, andai berminat untuk meneladani kisah2 rumahtangga baginda s.a.w..shbt2 bolehla merujuk senarai beberapa rujukan yg disertakn di bwh..Barakallahulakum Bikhoir (^_^)


BIBLIOGRAFI :

Al-Quran Al-Karim.

Ahmad Zawawi Abdullah, ( 2008 ). Panduan Merancang Keluarga Bahagia, Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.


Fatimah Syarha Mohd Noordin, ( 2009 ). Pemilik Cintaku Setelah Allah & Rasul, Kuala Lumpur : Telaga Biru Sdn.Bhd.

Muhammad Abduh Yamani, ( 2008 ). Khadijah: Cinta Abadi Kekasih Nabi, Selangor : PTS Islamika.

Muhammad Abdul Halim, ( 1995 ). Suami Yang Membahagiakan Isteri, ( Terjemahan, Mohd Sofwan Amrullah ), Selangor : Pustaka Ilmi.

Mohd Fadzilah Kamsah & Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, ( 2004 ). Psikologi Cinta, Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Saodah Wok, Narimah Ismail, & Mohd.Yusof Hussain, ( 2003 ). Teori-teori Komunikasi, Kuala Lumpur : PTS Professional.

Sharifah Fakhrudin, ( 1996 ). Rasulullah s.a.w : Model Utama Kepimpinan Rumahtangga, Johor Bharu : Perniagaan Jahabersa.

Sunday, March 7, 2010

Di Timbuni Pelbagai Persoalan, Di Tusuk Seribu Manikam II ....
"Bisingnya bunyi motor tu kak!"

"A'ahla..ada pape ke ea?"

"Entah...."

Ku singkap tirai yang menutupi jendela, ku lihat kelibat sebuah motor di bawah bangunan blok, berada hampir dengan pintu gate kolej...tertanya-tanya, kenapalah agaknya motor ni?hmm............

Seketika, muncul kelibat sebuah kereta Naza berwarna biru....serasa kereta tersebut menarik perhatianku, entah mengapa..mata ku tak ingin lari dari memandangnya.

.........Gelagat penumpang di dalamnya memakukan lagi bebola mata untuk teruskan pemerhatian, firasat mentafsirkan situasi pasangan kekasih, 'mesranya'.....
Hmm.....

ya Allah................
tetiba hati bagai di asak dengan pelbagai persoalan...
Hati serasa bagaikan ditusuk seribu manikam,
Jiwa tertanya-tanya? kenapa diri seakan memberontak?
Akal ligat memikirkan....
jawapan yg terbaik untuk menenangkan diri yg kegelisahan..

ya Allah...............
jangan KAU uji hamba dengan ujian sedemikian,
jangan KAU uji hamba dengan nikmat yg 'menyakitkan'...
jangan KAU uji hamba dengan segala rasa yg hanya akan menipu perasaan,
jangan KAU uji hamba dengan sesuatu yang Engkau tau hamba takkan mampu bertahan....


"Hmm....kenapa ya jadi mcm tu?"
"Apalah agaknya yang mak ayah fikir keadaan anaknya kat U ni?"
"Memang seharusnya beginikan kehidupan di sebuah universiti..?"
"Kenapa aku rasa...selama aku dan kawan2 rapatku berada di sini, kami hanya bangun pagi...pg kuliah, balik kolej, rehat, lepak2...makan, buat asgment, tido........bangun lagi, then pg kuliah lg..then balik kuliah..then klau dtg angin La Nina(serabut sgt2/brg dapur dah kemarau) + ada duit jatuh dr langit,keluarla... then, ulang balik...pegi kuliah, balik kuliah, then...bla..bla...bla.."

"Jom keluar! Bosanla....."
"Jom!..."
"Alaa...ana malas la...."
"Alaa....jomla ana.."
"Xnakla,kalau kamu semua nak kuar pegilah ea.....'
"Hmm....kalau mcm tu, xnakla...xcukup kuota, xboleh jalan....."
"Habis tu nak buat ape ni? tolongla faham...bosan! huhu....'

*** Bosan ke ea kehidupan kami sebagai 'penduduk' di U ni??

"Jom kyna!"
"Nak pegi mane?"
"Nak pegi 'date'..."
"Hah??"
"Jomla....kita pg 'date' kt taman Botanik, mana tau dapat ilham baru,asgment penulisan dakwah awk xsiap lg kn?hehe..."
"A'ah...xsiap lg...jom la ika, boleh tenangkn otak dan jiwa yg tengah kacau bilau ni....huhu!"

*** Salah satu cara untuk hilangkan kebosanan yg melanda.............

Hmm....terus diasak lagi dengan pelbagai persoalan,
Bagaimana ya agaknya adik-adikku?
Jauh benar mereka dari pemerhatian ku.....
Jangan kamu kecewakan harapan org tua kita yg menanti penuh pengharapan adik-adikku syg.....
Jangan kau tersilap dalam perhitungan masa depan mu...
jangan kau tersilap dalam perhitungan mu dengan kebatilan....


Persoalan lagi..........

Apa ya perasaan budak perempuan yg berada dlm kereta tu tadi?
Dan lelaki tu pun, apa ya agaknya perasaan dia bila berada dlm keadaan sebegitu?
Ya...mungkin mereka "tidak tahu"...tdk punya basic yg kukuh dlm ilmu agama...
tapi bkn itu persoalan utamanya, kerana....apa yg membuak-buak di dada, adalah tidak terfikirkah perempuan itu?

Janganlah kau rendahkan harga dirimu syg....

Jangan kau biarkan mereka sesuka hati menikmati mu.....

Apa lagi yg akan ada pada diri slepas semuanya mereka dah kecapi sewaktu 'percintaan'mu?

Jangan sampai kau ditinggalkan setelah kau 'usang'...

Masih punya kesempatan syg.....

Untuk kau ubah realiti yang belum bernokhtah...P/s ; Muhasabah................